Rudnai tanár úr és a köz

(Már nem emlékszem, milyen képek jelentek meg itt a blogon, milyenek nem. Előfordulhat, hogy ismétlem magam, amikor mostanában válogatok. Lehet, hogy csak a frissen rajzoltakból kellene fölpakolnom?)

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Már hogyne lehetne súlya, hiszen már az Írásban is ott van! Vide:

„És leülvén a perselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vetett vala abba. És a szegény Rudnai tanár úr is odajövén, két fillért, azaz esztendei paidagógoszi pénzét veté bele.

Akkor előszólítván tanítványait, mondá nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény Rudnai tanár úr többet vetett, hogynem mind a többi, akik a perselybe vetettek. Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetettek; ez pedig az ő szegénységéből, amije csak volt, mind beveté, az ő egész vagyonát.”

*fr